Kontakto Ofisina di Seguro di Kuido

Si bo tin un di e síntomanan di grip, manera entre otro nanishi ku ta kore, doló di garganta, tosamentu o keintura, no pasa na un di e ofisinanan di ZVK sino tuma kontakto ku nos telefónikamente: 

  • Boneiru: 0800-1888 òf +599 715 8899
  • Sint Eustatius: +599 318 3379/+599 318 3381
  • Saba: +599 416 3552              

Algun servisio ta trata via e-mail so, pa tur hende. Ta trata aki di:

  • kambio di dòkter di kas (pa habitantenan di Boneiru),
  • petishon pa un prueba di seguro (bewijs van verzekering)
  • entrega di deklarashon di gastu

ZVK ta hasi un apelashon na tur asegurado pa hasi uso di e adrès di e-mail: info@zorgverzekeringskantoor.nl  pa e servisionan aki i asina evitá di pasa personalmente na kantornan di ZVK. Sí ta nesesario pa pasa personalmente na kantor di ZVK na e isla unda bo ta biba pa inskribí komo asegurado o pa prolongashon di seguro di kuido.

Trasladonan médiko

Trasladonan médiko ku no ta di emergensia) ta suspendé trasladonan, te ku próksimo aviso. Pa situashonnan di emergensia médiko agudo for di Boneiru, Sint Eustatius òf Saba  si por bai Kòrsou, Aruba i Sint Maarten ainda. Tratamentunan di onkologia i diálisis ta kontinuá komo tratamentu agudo na Kòrsou, Aruba i Sint Maarten. Asina por ehekutá tratamentunan médiko elektivo atrobe, aseguradonan ku ta wardando riba un traslado médiko lo risibí notifikashon di esaki via di nan dòkter di referensia. Mirando e preshon haltu riba nos instansianan médiko, nos ta pidi aseguradonan pa yama klínikanan solamente den kaso di emergensia.