Informashon tokante di corona vírùs

samenwerken

Kuido pa Hóben i Bienestar di Famia

E mishon di Hubentut i Famia, ta ku kada mucha mester por lanta salú i seif, siña kiko ta su talentonan, hasi prèt, siña kontribuí na e komunidat i ta bon prepará riba su futuro.

Pa medio di sentronan pa Hubentut i Famia i dor di programanan di tempu liber, ta traha riba kuido preventivo. Pa situashonnan den kua e desaroyo di muchanan ta keda pegá, ta ofresé kuido kurativo.