Maneho di hubentut den Hulanda Karibense

E maneho di Hubentut den Hulanda Karibense konosé dos gobièrnu: e área insular ta primariamente responsabel pa e prevenshon, i Hulanda/VWS ta responsabel pa e kuido di hóben mas difísil i e ehekushon di Voogdij pa Famia.

E protekshon pa mucha inkluso e Voogdij pa Famia, ta un tarea ku na Hulanda ta wòrdu ehekutá for di e Ministerio di Hustisia i Siguridat. Mirando e eskala chikitu a skohe pa pone ehekushon di voogdij pa famia serka Kuido di Hóben i Bienestar di Famia CN/VWS.

Ta a base di e esfuersonan di VWS i Hustisia i Siguridat ku e Gobièrnu Sentral i e Entidat Públiko di e islanan ta traha for di un solo vishon pa un bon sistema di fasilidatnan, di prevenshon te ku kuido pisá.