Kuido materno

Kuido materno ta e kuido i yudansa ku ta duna e mama i e yu resien nase despues di parto.

Bo por hasi apelashon pa kuido materno na kas pa durashon di entre 24 te 49 ora. Kuido materno den un sentro di maternidat ta wòrdu kompensa pa durashon di maksimalmente 8 dia. E kuido mester ta duná un dunado di kuido materno òf organisashon di kuido materno. 

E kompensashon di kuido materno ta enserá tambe un pakete di maternidat, artikulonan médiko i di kuido i tambe yudansa di un eksporto di lechi di mama, esaki riba indikashon di un partera òf ‘consultatiebureau’.