Kuido obstetriko (hende na estado)

Kuido obtetriko ta ensera atenshon durante hañamentu di yu i atenshon pre- i postnatal dor di un partera, dòkter di kas òf un spesialista médiko.

Kuido obstetriko i kuido durante hañamentu di yu hospital ta wòrdu kompensa kompletamente. Kompensashon pa atmishon den hospital ta pa un maksimo di 3 dia, ku eksepshon ku estadia pa alrgu tempu den hospital ta médikamente nesesario. Kuido di ginekologia ta wordu kompensá riba indikashon médiko.

Kompensashon pa kuido obstetriko ta inkluí uso di sala di parto, artikulonan médiko i di enfermeria i tambe, gastunan di laboratorio. Den kaso ku ta duna lus na kas, lo kompensá e gastunan di e partera.

Gastunan di estadia den un hotèl promé òf despues di duna lus no ta wòrdu kompensá, pero solamente si tin un aprobashon previo pa esaki di ZVK.