Aseguradonan

Bo ta kumpli ku un di e kondishonnan menshoná abou? Si ta si, bo tin derecho riba seguro di kuido BES. Pa mas informashon tokaante e prosedura di inskripshon, klek aki:

  1. Residensia: un residente di e un die islanan BES ta sigurá, ku eksepshon si artikulo 4 insiso 2 di e Besluit Zorgverzekering BES ta aplikabel p’e.
  2. Kombenio di trabou: bo no ta biba riba un di e islanan BES, pero bo tin un kombenio di trabou (públiko of privá). Bo ta paga belasting riba un di e islanan BES riba e salario ku bo ta gana.  
  3. Pèrmit di estadia of deklarashon of deklarashon pa funshonamentu di lei: bo tin un pèrmit di residensia temporal òf un pèrmit di estadia pa tempu indefiní of un deklarashon pa funshonamentu di lei (verklaring van rechtswege).
  4. Petishon pa prolongashon di pèrmit di estadia: bo a entregá un petishon pa prolongashon di bo permit di estadia temporal òf pa kombertí esaki den un pèrmit di estadia pa tempu indefiní. Den e kaso aki bo ta keda sigurá te na momentu ku tin un desishon definitivo riba bo petishon.  
  5. Bai studia den eksterior: bo ta biba riba un di e islanan BES i ta bai den eksterior pa motibunan di estudio. Bo ta keda sigurá durante e periodo ku bo ta afo pa estudio. 
  6. Bai Hulanda pa trabou: bo ta un ámtenar den servisio di un di e entidatnan públiko di Boneiru, Sint Eustatius òf Saba. Tantu bo esposa(o) komo miembronan di famia ku ta biba serka bo ta sigurá. Paga tinu: si na Hulanda bo bai eherse otro trabou of kobra ‘uitkering’, e seguro lo wòrdu kansela. Esaki ta konta tambe den kaso ku bo esposa(o) òf miembro di famia ku ta biba serka bo bai traha òf kobra ‘uitkering’. 

Gruponan spesial di asegurado

  1. Mucha: un mucha mas yòng ku 12 aña ku ainda no a saka un sedula, ta gosa di seguro di kuido, Su mayornan mester mustra nan sedula na e dunadó di kuido i na oficina di ZVK.
  2. Biaheronan: na momentu ku bo biaha pafó di un di e islanan BES, bo seguro ta keda balido. Pidi promé ku bo biaha un prueba ku bo ta sigurá na ZVK. Paga tinu: kuido mediko den eksterior ta wòrdu pagá solamente den kaso di kuido mediko ku bo por posponé te ora bo regresa bo isla. Kompensashon di gastunan di kuido médiko den eksterior por lo general no ta mas haltu ku riba e islanan BES. Ta p’esei ta konsehabel pa bo sera un seguro di biahe promé ku bo biaha pa eksterior.        

Bo por mantené bo seguro di kuido médiko si bo ta bandona Boneiru, Sint Eustatius òf Saba pa bai studia den eksterior. Esaki ta posible solamente si studiamentu ta konekta direktamente ku bibamentu riba un di e islanan.