Medidanan temporal di e unidat di SZW di RCN en konekshon ku konsekuensianan di orkan Irma

En konekshon ku e konsekuensianan di orkan Irma, e unidat di SZW di RCN lo ehekutá algun medida temporal pa algun habitante di Saba i Sint Eustatius i evakuadonan di Sint Maarten.

StMaarten_Irma_SWZ
Image: ©CNN / CNN

E medidanan ta pèrkurá pa ehekutá e derecho pa ònderstant i kompensashon pa yu i tambe pa e pèrmit di trabou. Sekretario di Estado Klijnsma ta tene kompashon ku personanan ku orkan Irma a afektá i ta hasi un yamada na nan pa dirigí nan mes na e unidat di SZW di RCN si nan mester di sosten!

Hendenan ku ta kobra Ònderstant

Personanan ku ta kobra ònderstant, ku no ta risibí un pago adishonal pa inkapasidat pa traha kompletu i permanente òf un pago di AOV parsialmente, i ku dor di e orkan no tin e posibilidat pa kue djòp, por hasi petishon pa un  pago adishonal temporario.

Habitantenan ku a pèrdè nan entrada dor ku nan a pèrdè nan  trabou

Personanan ku tin e nashonalidat hulandes i ku ta biba legítimamente na Saba òf Sint Eustatius ora nan a pèrdè nan entrada dor ku ku e kompania kaminda nan tabata traha no tin trabou mas pa nan a konsekuensia di orkan Irma, por hasi petishon pa ònderstant temporario. Esaki ta konta tambe pa un habitante ku no tin nashonalidat hulandes ku ta biba pa mas ku sinku aña riba Saba, Sint Eustatius òf Boneiru.

Daño na artíkulonan di uzo duradero

Habitantenan ku a sufri daño na artíkulonan di uzo duradero (manera kama, stof, frishidèr) dor di Irma por hasi petishon pa ònderstant partikular. Ademas ta oumentá e límite di entrada pa otorgamentu di 100% pa 150% di e salario mínimo legítimo. Ta duna ònderstant partikular ‘in naturá’ (na kos, artíkulo). Pues esun ku bin na remarke pa risibí esaki, no ta risibí sèn sino e artíkulo di uzo duradero mes (por ehèmpel kama, stof, frishidèr).

Evakuadonan for di Sint Maarten

Pa muchanan menor di 18 aña ku a wòrdu evakuá for di Sint Maarten pa Saba, Sint Eustatius òf Boneiru, ku ta bai permanesé pa largu periodo i ku tin e nashonalidat Hulandes, por hasi petishon pa kompensashon pa yu.
 
Habitantenan mayor di edat for di Sint Maarten ku a bai Saba, Sint Eustatius i Boneiru temporalmente
Habitantenan mayor di edat for di Sint Maarten ku ta permanesé temporalmente na Saba, Sint Eustatius òf Boneiru, i ku tin e nashonalidat Hulandes, por hasi petishon pa ònderstant general. Si nan tin derecho riba esaki ta dependé di nan situashon finansiero.

Pèrmit di trabou

Pa dunadónan di trabou ta konta ku por duna pèrmitnan di trabou pa sierto fishinan ku urgensia. (por ehèmpel pa maestronan di skol i trahadó den konstrukshon).
E prosedura di chek kandidatonan lokal optenibel/kualifiká, temporalmente no ta wòrdu uza den e kasonan aki. Sí mester agregá un karta separá na e petishon kaminda ta motivá dikon aki ta trata di un ekspanshon adishonal a konsekuensia di Irma. 

Prosedura di petishon

Petishon ta bai via un formulario di petishon spesial. Pa asina leu ku ta posibel, trahadónan di SZW i/òf ámtenarnan di e Entidat Públiko ta pasa na kas. Naturalmente personanan tambe por pasa na e ofisina di SZW pa entregá un petishon.

Importante pa sa:

Tur e medidanan ta temporal i ta bálido te ku promé di yanüari 2018.
Mester entregá petishonnan promé ku promé di yanüari 2018 na e unidat di SZW.

Preguntanan?

SZW a habri un adrès di meil spesial pa pregunta:
Irma.szw@rijksdienstcn.com