Firmamentu di ‘Letter of Intent’ pa biba pagabel na Saba

Kolegio ehekutivo na Saba i Alexandra van Huffelen, sekretario di estado pa Relashonnan den Reino, ta pone awe nan firma bou di e ‘Letter of Intent’ pa Saba. Intenshon ta pa realisá te ku 2030 alrededor di 50 kas di hür i kas propio pagabel i pa hasi konstrukshon propio mihó pagabel.

Saba - Ondertekening Letter of Intent

Gabinete kier mehorá nivel di bida i kombatí pobresa na Hulanda Karibense, tambe pa medio di medidanan riba tereno di biba. Pa e motibu ei ta bai konstruí e añanan benidero, kasnan propio i di hür pagabel na Saba, di manera ku persona ku un entrada modesto por haña un bibienda ku ta kuadra mihó ku su entrada.

Traha huntu riba kas pagabel

Entidat Públiko Saba (OLS) ta pèrkurá pa e sitionan di konstrukshon pa e kasnan nobo. Huntu, sekretario di estado i OLS kier pa den 2030 a realisá alrededor di 50 kas propio i di hür. E kompania ku ta traha kas, Bazalt Wonen, pa hopi aña kaba aktivo na Saba, ta konstruí un parti di e kasnan komo kas di hür sosial pa persona ku un entrada modesto. Ku e supsidio pa hürdó (verhuurdersubsidie, VHS), Bazalt Wonen ta sòru pa e kontribushon propio na hür ta keda pagabel pa futuro hürdó ku un entrada abou.

Sistema di punto pa hür

Biba mester bira mihó pagabel pa hürdó. Ta bin un sistema di punto ku preis di hür máksimo pa e sektor di hür sosial. E kantidat di punto ku un bibienda risibí, ta dependé di por ehèmpel e kantidat di kamber, superfisie di biba i espasio pafó. Pa kada kantidat di punto tin un preis di hür máksimo. Asina e hürdó ta bai paga un hür ku ta kuadra ku e kas ku e ta hür. Un ordenansa insular mester bai regla esaki promé ku 2025.

Mas sosten pa konstrukshon propio

Saba tin un tradishon fuerte di konstrukshon di propio kas. E trabounan di preparashon di e konstrukshon, entre nan trabou di kobamentu, konstrukshon di renbak, berpùt i fundeshi ta hopi karu. Mayoria biaha no por inkluí e gastunan ei den e hipotek. Pa mehorá ku konstrukshon propio di un kas ta pagabel, ta bin un areglo insular pa finansiamentu di por ehèmpel renbak, berpùt i/òf fundeshi.

Trahando riba kasnan pagabel den un bario habitabel

E ‘Letter of Intent’ ta forma parti di ehekushon di e agènda di maneho Bibienda Públiko i Planifikashon di teritorio pa Hulanda Karibense. A publiká esaki riba 22 di yanüari 2023. Meta ta pa hasi posibel ku mas hende por biba pagabel i pa protehá e ambiente di biba riba e islanan. Pa e motibu ei ta enfoká tambe riba mihó kompensashon di hür, ta bin un komishon di hür na Saba i mas posibilidat di finansiamentu pa kumpradó ku nèt no ta logra keda kla ku finansiamentu di su propio kas.