Tim di informashon pa Postulashon di Kandidato pa Kolegio Elektoral pa Eerste Kamer den Hulanda Karibense

Na kaminda pa elekshon di Kolegio Elektoral pa Eerste Kamer pa Boneiru, Sint Eustatius i Saba, ku lo tuma lugá pareu ku Konseho Insular riba 15 di mart 2023, lo tin un tim di informashon na diferente sitio na Hulanda Karibense pa informá i inspirá siudadano pa postulá nan mes pa Kolegio Elektoral na Boneiru, Sint Eustatius i Saba.

Postula bo mes

E tim tei pa informá siudadanonan tokante kiko postulashon pa Kolegio Elektoral ta enserá i kon nan por postulá nan mes pa Kolegio Elektoral di Boneiru, Sint Eustatius i Saba.

Aki bou ta sigui un lista di lugá i orario durante kua e timnan lo ta aktivo.

Pa mas informashon tokante elekshon di Kolegio Elektoral por fabor konsulta: www.rijksdienstcn.com/kolegioelektoral2023

Saba

Fecha

Orario

Luga

21-01-2023

16.00-18.00

The Bottom, Government Building

26-01-2023

16.00-18.00

The Bottom, Government Building

28-01-2023

16.00-18.00

Windwardside, Tourist burea Breadline Plaza

Sint Eustatius

Fecha

Orario

Luga

21-01-2023

16.00-18.00

Manzinga

26-01-2023

16.00-18.00

Manzinga

28-01-2023

16.00-18.00

Manzinga

Boneiru

Fecha

Orario

Luga

21-01-2023

17.00-19.00

Wilhelmina Plein

26-01-2023

17.00-19.00

Wilhelmina Plein

28-01-2023

17.00-19.00

Wilhelmina Plein

Marka historia aki! Postulá bo mes komo kandidato 30 di yanüari 2023