Bateria i bateria ku por karga

“Abo ta trata bateria i bateria ku por karga den i rondó di kas di un manera seif?”

“Ku uso korekto, bateria i bateria ku por karga no ta peligroso.”

“Pero ora nan bira demasiado kayente nan ta forma peliger di kandela.”

“Pa e motibu ei, nunka laga aparato eléktriko den lus di solo direkto… “

… i kita nan for di e chardjer ora e bateria a karga kompletu”

“Ora un bateria ta dañá, esaki tambe ta oumentá riesgo di kandela.“

“Pa e motibu ei, konsientemente trata aparato eléktriko ku kuidou.”

“Pa mas informashon, wak riba www.rijksdienstcn.com”