Leges i Pagonan

Kuantu un petishon ta kosta?

Léges ta e kostonan pa e tratamentu di e petishon. Esaki ta dependé di e tipo di pèrmit ku bo ta pidi.

Indeksashon

E tarifanan di léges ta wòrdu indeksá kada aña riba promé di yanüari i ta sigui, di e forma aki, e montante di e indeksashon di e légesnan den Hulanda Europeo. E porsentahe di 66% ta relashoná ku e diferensia den forsa di kompra entre Hulanda Karibense i Hulanda Europeo.

Posibilidatnan di pago

Na e lokèt di IND bo por paga solamente ku pas pa pin. Tambe bo por laga transferí bo pago kèsh na Maduro & Curiel’s Bank IND, òf transferí e montante bo mes, via ‘online banking’.

Paga na tempu

Bo por paga e léges tur luna te ku dia 24. Sòru ku e petishon wòrdu entregá e mes luna, na tempu i kompleto. Di e manera ei, bo petishon por wòrdu tratá na tempu. 

Pago via banko

Ora ta paga via banko MCB òf ‘online banking’, bo mester menshoná bo CRV number, komo bo referensia di pago. Mas aleu bo mester menshoná e nòmber kompleto di esun pa ken e pago ta wòrdu hasí. E number di banko di IND ta: MCB Boneiru 402.827.09.