Treinen STAP pa mayornan di kriansa aspirante

Den e treinen akí mayornan di kriansa aspirante ta siña mas tokante diferente tema ku tin di aber ku kuido di yu di kriansa, manera pasado i desaroyo di yunan di kriansa, pega na un persona, problemanan di komportashon i kontakto ku mayornan biológiko.

E treinen akí ta dura tres parti di dia i ta dun’e dos biaha pa aña. Personanan ku registrá komo mayor di kriansa i ku a pasa e promé skrinin, outomátikamente ta risibí un invitashon pa e treinen aki.