Kiko mi por haña den e Lei schadefonds geweldsmisdrijven?

Den e Lei Schadefonds geweldsmisdrijven ta pará e kuadro legal di e trabou di Schadefonds. Por ehèmpel e kondishonnan pa un pago di un solo bia.

Aki bo por haña e Lei. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002979/2019-01-01 [FH1] 

  [FH1]  [FH1]Link aanpassen als straks de nieuwe Wsg is gepubliceerd