Kompensashon pa yu

Kompensashon pa yu ta un kontribushon den e gastunan pa e edukashon di bo yu(nan) di 0 te ku 18 aña di edat. Tur mayor òf mayor di kriansa ku ta siudadano di Hulanda Karibense tin derechi riba kompensashon pa yu. No ta hasi diferensia kuantu bo ta gana. Kompensashon pa yu ta un regalo, bo no mester pag’é bèk. E Unidat di RCN di SZW ta paga e kompensashon pa yu. Bo mester hasi un petishon pa risibí kompensashon pa yu.

Hasi petishon pa kompensashon pa yu

Bo por pasa serka e Unidat SZW durante ora di konsulta pa hasi un petishon pa kompensashon pa yu. Pa kada yu bo mester hasi un petishon di nobo.

Bo mester trese esaki ku bo:

  • Bo sédula
  • Si bo tin un partner ku ta biba na e mes adrès; (kopia di) sédula di e partner
  • Un prueba di bo datonan bankario
  • Si bo tin voogdij, e dekreto di voogdij
  • Si bo yu ta den eksterior pa motibunan médiko; un deklarashon médiko
  • Si bo yu ta permanesé den eksterior pa motibu di estudio; un deklarashon di skol
  • Si bo no tin nashonalidat Hulandes, bo mester trese un pèrmit di estadia bálido di bo mes i bo yu(nan)

Ta posibel tambe pa hasi un petishon pa kompensashon pa yu, digitalmente. ‘Download’ e formulario di petishon pa kompensashon pa yu aki. Manda e dokumentonan kompletá huntu ku un scan di e dokumentonan ariba pa kinderbijslag@rijksdienstcn.com

Sumanan Kompensashon pa yu

Klek aki pa e montantenan aktual.

Mi yu ta hasi 18 aña

Kompensashon pa yu ta un kontribushon finansiero pa e gastunan di edukashon di muchanan di 0 te 18 aña. Den e luna despues ku bo yu kumpli 18 aña e kompensashon pa yu ta para outomátikamente.

Mi yu ta bai studia

Ora bo yu ta risibí finansiamentu di estudio, bo no tin derecho mas riba kompensashon pa yu. Tambe den kaso ku bo yu ta mas yòn ku 18 aña. Si bo yu ta mas yòn ku 18 aña, pero denter di poko ta bai risibí finansiamentu di estudio, bo mester pone nos na altura di esaki. Por hasi esei dor di pasa durante e oranan di konsulta òf dor di yena e formulario di kambio.

Pa mas informashon bo ta haña aki e legislashon i regulashon ofisial tokante kompensashon pa yu